Aansprakelijkheid verzekeringen vergelijken?

Postcode Huisnummer

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Voor zzp’ers en andere zelfstandig ondernemers zijn er geen wettelijke regelingen waar je bij ziekte of arbeidsongeschiktheid aanspraak op kunt maken. Als zelfstandige dien je namelijk zelf maatregelen te nemen om arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Hiervoor bestaat een zogenaamde arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV.

Dekking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt het inkomensverlies dat optreed bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Zo’n AOV zzp is er in veel verschillende soorten en maten. De keuzes die je kunt maken hebben een grote invloed op de premie maar ook op de dekking. Hoe meer risico je zelf loopt hoe lager de premie wordt. De belangrijkste keuzes bij een AOV:

 • Arbeidsongeschiktheid criterium
 • Eigen risico periode
 • Verzekerd bedrag
 • Uitkeringsdrempel

Arbeidsongeschiktheid criterium

Een belangrijke keuze is het arbeidsongeschiktheid criterium. Hierbij heb je de keuze uit drie mogelijkheden: beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid of gangbare arbeid.

 • Beroepsarbeidsongeschiktheid
  Bij deze vorm wordt tot uitkering overgegaan wanneer je het eigen beroep niet meer kan uitoefenen. Of je andere (passende) arbeid zou kunnen uitoefenen is bij deze vorm niet relevant. Je ontvangt een uitkering wanneer je het eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Bij dit criterium wordt je het snelst als arbeidsongeschikt gekwalificeerd. Dit levert dan ook de hoogste premie.
 • Passende arbeid
  Bij deze vorm wordt bekeken of er nog arbeid verricht kan worden passend bij de opleiding en vaardigheden van de verzekerde. Wanneer je nog in staat bent gebleken om passende arbeid te kunnen verrichten dan ben je volgens dit criterium niet (volledig) arbeidsongeschikt. Bij dit criterium wordt je minder snel als arbeidsongeschikt gekwalificeerd en heeft derhalve een lagere premie dan de beroepsarbeidsongeschiktheid.
 • Gangbare arbeid
  Bij deze vorm wordt bekeken of er nog arbeid kan worden geleverd. Opleiding en vaardigheden spelen in dit criterium geen rol. Wanneer je bijvoorbeeld nog kunt werken als callcenter medewerker dan wordt je niet gekwalificeerd als (volledig) arbeidsongeschikt. Aangezien je volgens dit criterium niet snel als arbeidsongeschikt wordt gekwalificeerd heeft deze vorm ook de laagste premie.

Eigen risico periode arbeidsongeschiktheidsverzekering

De eigen risico periode of wachttijd heeft ook een grote invloed op de hoogte van de premie. De arbeidsongeschiktheid eigen risico periode is de periode waarin je arbeidsongeschikt bent maar geen uitkering ontvangt. Je kunt bij de meeste verzekeraars kiezen uit een periode van 1 maand tot 2 jaar. Hoe langer de eigen risico periode hoe lager de premie. Wanneer je beschikt over een reserve voor ‘leegloop’ (periode zonder opdracht en inkomen) dan kun je overwegen te kiezen voor een langere periode en voor een beduidend lagere premie.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het bruto bedrag wat de verzekeraar per jaar uitkeert in geval van arbeidsongeschiktheid. De meeste verzekeraars hanteren een maximum van 80% van het bruto inkomen van de afgelopen 3 boekjaren. Starters kunnen meestal werken op basis van een schatting. Een AOV is een risicoverzekering. Je kunt er voor kiezen om 80% van het inkomen te verzekeren maar je kunt ook voor een lagere dekking kiezen. Dit levert een lagere premie op. Een financieel adviseur kan je helpen om de persoonlijke financiële situatie in te kaart te brengen. Hiermee kun je beslissen welk percentage van het inkomen je het beste kunt verzekeren.

AOV is aftrekbaar

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar en valt onder “premiebetaling inkomensvoorziening” bij uw aangifte inkomstenbelasting. De provisie of kosten voor een eventuele tussenpersoon zijn niet aftrekbaar. Je ontvangt doorgaans van de verzekeraar een overzicht met de betaalde premie over het jaar exclusief provisie of kosten van een tussenpersoon. Dit overzicht is te gebruiken voor de aangifte inkomstenbelasting. Uitgaande van aftrek van de AOV in box 1 dan kun je rekenen op een teruggave via de belasting van 40% van de premie. Wanneer je een uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt dan is de verzekeringsmaatschappij verplicht om loonbelasting in te houden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Zoals uit bovenstaand verhaal blijkt is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering een complexe zaak. Om deze reden kunt je bij de meeste verzekeraars alleen een AOV afsluiten met hulp van een adviseur. Mijn advies is om gebruik te maken van een adviseur die de persoonlijke financiële en gezinssituatie in kaart brengt en hierbij de beste AOV zoekt. Dit werkt beter dan een vergelijking via internet of via de telefoon.

Kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering

Naast de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je nog rekenen op advies en/of afsluitkosten. Sinds het provisieverbod wordt advies per uur betaald i.p.v. verborgen in de premie als provisie. Hierdoor kunt je adviseurs prima vergelijken op prijs. Maar staar niet blind op de prijs. Je wilt een AOV die perfect bij de financiële en gezinssituatie past.