Aansprakelijkheid verzekeringen vergelijken?

Postcode Huisnummer

Particuliere AVP en bedrijfsaansprakelijkheid

Schade veroorzaken bij anderen is al vervelend genoeg. Toch draait u voor de schade op als u hiervoor aansprakelijk bent. Een bal door de ruit, een glas wijn over het tapijt van de buren – een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Dat geldt voor ieder gezinslid. Soms kunnen de kosten echter enorm oplopen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van lichamelijk letsel. De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren biedt u financiële bescherming. Zowel bij kleine als bij grote schades. En dat is een plezierig gevoel. Ook in Nederland kent de rechter steeds vaker zeer hoge vergoedingen toe. Een aansprakelijkheidsverzekering is dan ook geen overbodige luxe. Met de aansprakelijkheidsverzekering is het gehele gezin, inclusief huisdieren, verzekerd wanneer men aansprakelijk wordt gesteld voor schade toegebracht aan derden. Deze verzekering is bestemd voor particulieren; aansprakelijkheid die verband houdt met het uitoefenen van een beroep of bedrijf is dus niet verzekerd. Hiervoor dient een zakelijke bedrijfsaansprakelijheidspolis te worden afgelosten.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
De Aansprakelijkheidsverzekering, door sommigen ook wel een WA-verzekering genoemd, echter dit is niet juist, betreft de verzekering welke de verzekerde beschermt voor wat betreft het aansprakelijkheidsrisico. In de meeste gevallen vergoedt de aansprakelijkheidsverzekering de letselschade en Zaakschade welke door de verzekerde wordt veroorzaakt. Opzettelijk veroorzaakte schade en schade welke uitsluitend bestaat uit financiële schade (ofwel, officieel: zuivere vermogensschade genoemd) is doorgaans niet verzekerd. Ook schade aan gehuurde zaken valt doorgaans niet onder de dekking. Verder bestaan er beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en bedrijfsaansprakelijheidsverzekeringen (bekijk de polissen van Unive, InShared of ING.

Particuliere verzekering of bedrijfsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering kan door de particulier, maar ook door het bedrijf of
de vrije beroepsbeoefenaar worden afgesloten. Particulieren, en hun gezinnen, kunnen zich zo verzekeren tegen het aansprakelijkheidsrisico. Bij bedrijven kan de premie verschillen, deze hangt immers vaak af van het soort bedrijvigheid dat men verricht, de omzet, etc. Zuivere vermogensschade kunnen bedrijven soms ook meeverzekeren. Voor bedrijven die een groot risico daarop lopen kan dit handig zijn. Voor sommige groepen bestaat er een wettelijke verplichting tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering, zoals in Nederland voor de houder van een motorrijtuig.

Vergelijken is besparen!
Het kan zinvol zijn om verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen en hun voorwaarden en premies te vergelijken alvorens er een te kiezen en af te sluiten. Dit is echter niet altijd gemakkelijk gezien het grote aantal verzekeringen op deze markt. Soms is het ook mogelijk om een goedkopere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, verhoog bijvoorbeeld het eigen risico op uw verzekering, een andere mogelijkheid is verlaging van het verzekerd bedrag. Ook kan het soms mogelijk zijn om kortingen te krijgen door meerdere verzekeringen bij een verzekeraar onder te brengen. Dit kan de premie soms flink verlagen.